Εγκύκλιος ΥΠΕΣ – Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.