ΕΑΑΔΗΣΥ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής σε επεξεργάσιμη μορφή, τα ακόλουθα επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων: Υπόδειγμα Διακήρυξης για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, Υπόδειγμα Διακήρυξης για συμβάσεις προμηθειών με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ, χωρίς … ΠερισσότεραΕΑΑΔΗΣΥ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προς Μέλη Δικτύου ΦοΔΣΑ – Εφαρμογή ΚΥΑ για τιμολογική πολιτική ΦοΔΣΑ

Δείτε το έγγραφο εδώ Συνημμένα: Βοηθητικό excel για την εφαρμογή του κανονισμού τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ Πλάνο ενεργειών των ΦοΔΣΑ Πίνακες με τα στοιχεία για το υπόλειμμα που αναλογεί σε κάθε Δήμο (Πίνακας 1) (Πίνακας 2)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 13Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΔΕΛΦΟΙ 20-22/06/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «13Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΦΟ.Δ.Σ.Α» Το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) πραγματοποιεί κάθε χρόνο σε συνεργασία με τους κατά τόπους Φο.Δ.Σ.Α, την Πανελλήνια Σύνοδο των Φο.Δ.Σ.Α όπου συμμετέχουν εισηγητές & επιστήμονες με γνώση και εμπειρία στα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, την εναλλακτική διαχείριση, τη νομοθεσία που διέπει τους Φο.Δ.Σ.Α καθώς και … ΠερισσότεραΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 13Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΔΕΛΦΟΙ 20-22/06/2019